Top 80 albums / EPs / Mixtapes of 2016

Mình biết bản thân không thường xuyên cập nhật blog, nhưng việc lập những danh sách này giống như một thói quen khó bỏ. Mời bạn nhấp vào từng hình xem phần nhận xét ngắn và stream cho nghệ sĩ các bạn thấy thú vị.

Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: