Top 100 songs of 2016

Năm nay là một năm buồn, nhưng ở một khía cạnh tươi sáng hơn, thì 2016 là năm âm nhạc nở rộ nhất kể từ 2012. Chúng ta mất những David Bowie, Leonard Cohen, Prince,… hay Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Liz Smith,… cũng như Umberto Eco, Harper Lee,… Xét cho cùng, đó cũng là cuộc đời thôi, “Just enjoy music and let it wash the sadness away”

Tags: , , , ,

One response to “Top 100 songs of 2016”

  1. thatweirdguy says :

    Sắp top album rồi (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: